Juridische kennisgeving

4-sterren camping Argelès Vacances

Pad van Neguebous
66700 Argelès-sur-Mer

Tel. +33 (0)4 68 95 27 27
Faxen +33 (0)4 68 95 27 28
Siret: 43437389000012
E-mail:contact@camping-argeles-vacances.com

De website is het exclusieve eigendom van Camping Argelès Vacances

De raadpleging van de site www.camping-argeles-vacances.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker stemt er al mee in om de informatie op de site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest door de internetgebruiker kan hij burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Site-inhoud

De camping wordt beheerd door Camping Argelès Vacances.

De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Camping Argelès Vacances.

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Camping Argelès Vacances wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die kunnen optreden op de Site www.camping-argelès-vacances.com en leiden tot verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van toegang aan de informatie die erop wordt geproduceerd.

De elementen die op de site www.camping-argeles-vacances.com worden gepresenteerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van internetgebruikers, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

De aanwezigheid van hypertekstlinks aanwezig op de Site www.camping-argelès-vacances.com – ongeacht het bestaan ​​of niet van de overeenkomst van het bedrijf Camping Argelès Vacances – schept geen hoofdelijke aansprakelijkheid tussen haar en de eigenaars van andere sites voor de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt omgeleid.

Het bedrijf Camping Argelès Vacances kan de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie op de Site www.camping-argelès-vacances.com niet garanderen. Evenzo kan het de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus) niet garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de Site www.camping-argeles-vacances.com. Behoudens grove nalatigheid van Camping Argelès Vacances, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik van de informatie op de Site www.camping-argeles-vacances.com.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle informatie die op de site www.camping-argeles-vacances.com wordt verspreid en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Alleen de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hof van beroep van Montpellier zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen in verband met het gebruik van de site www.camping-argeles-vacances.com.